Alena Teicherová - malířka

 
 

Alena Teicherová, rod. Hudeková se narodila v Považské Bystrici na Slovensku. Žije a tvoří v Dubnici nad Váhom. Vystudovala Pedagogickou fakultu UMB v Banské Bystrici a Ikonopiseckú školu v Michalovcích. Věnuje se akvarelu, olejomalbě, kresbě, ilustraci, ikonopisectvu, malbě na sklo.

Je zakladatelkou Klubu výtvarníků "Arte relax" v Ilavě, který vede devátým rokem. Je členkou Spolku ikonopisců sv. Cyrila a Metoděje Slovenska.

Ilustrovala básnickou sbírku pro děti "zašeptala vločka něhu do okének", jejímž autorem je renomovaný slovenský básník Teodor Križka, knihu povídek spisovatele Pavla Fleischhacker "Válka jako řemen" a novelu "Setkání před zvoněním", knihu pověstí a povídek PaedDr. Gejzy Sadecky CSc. "Barborka z Rajeckých hradu", básnickou sbírku Anastázie Zboranovej "Rozsypané z kapsy" a knihu divadelních her Dáši Illyovej "Pomozme si navzájem".

Několikrát se zúčastnila mezinárodních výtvarných sympozií v Polsku - Mikolowské imprese, v České republice - Hradišťská plenéru, Skalka nad Váhom - Ora et ars. Organizuje výtvarné plenéry pro neprofesionálních výtvarníků.

Svá díla vystavovala na mnoha kolektivních i samostatných výstavách doma i v zahraničí.